Buro BuenO is een stichting die zich richt op de sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen binnen onze samenleving. Via de pijlers Burgerparticipatie en Ontwikkelingssamenwerking willen wij onze missie en visie  verwezenlijken.